Lucie Horenská

autorka Virtuální kavárny

Opakované platby v případě členství ve Virtuální kavárně

Dobrý den, jsem Lucie Horenská, autorka projektu Příjemný život (můj příběh si přečtěte zde). O své klienty pečuji s láskou. Níže najdete podmínky pro opakované platby z vaší platební karty. 

OPAKOVANÉ PLATBY

Opakovaná platba platební kartou - v případě členství ve Virtuální kavárně.

V případě, že předmětem koupě je členství ve "Virtuální kavárně" s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 3,000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech), a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do 2 pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy 7 dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

Členství ve Virtuální kavárně může Kupující kdykoliv ukončit zasláním e-mailové zprávy na adresu [email protected]. Ukončením členství ve Virtuální kavárně je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství ve Virtuální kavárně se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GoPay s.r.o.

S vašimi údaji vaší platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). 

Cena za členství ve Virtuální kavárně se hradí v korunách českých nebo v EUR.

Lucie Horenská