DEN 3

Tvoje stávající životní situace = tvé TADY a TEĎ

Dnes se zaměříš na svoji stávající životní situaci. Pokračuj ve psaní za svým životním příběhem, který sis sepsal/a včera.

úkol pro tebe

Představ si, že se nacházíš v pomyslném bodě A. Tento bod nazveme SEBEUVĚDOMĚNÍ.

Zaměř se na sebe a na to, kde se nacházíš v různých aspektech svého života a jak se v těchto oblastech cítíš. Toto sebeuvědomění je prvním krokem ke změně a růstu. 

Pokračuj ve psaní za svým životním příběhem, který sis sepsal/a včera.

Polož si otázku: Kde se nacházím právě teď?

Komplexně si zmapuj svoji stávající životní situaci. Podívej se celkově na svůj život, poté na oblasti zázemí/domova, vztahů - k sobě/k druhým lidem, práce/kariéry, zdraví, financí, seberealizace.

Uvědom si svoje úspěchy (takové situace, které pro tebe znamenaly úspěch, ať byly jakkkoliv "velké"). A také všechny situace, které pro tebe měly význam, které ti přijdou na mysl. Mohou to být "velké věci", ale mnohdy to jsou takové maličkosti, kterým jako dospělí nepřikládáme význam. 

Nakresli si stupnici 1-10 (kdy 1 znamená nejméně spokojený/á a 10 nejvíce spokojený/á). Číselně zhodnoť celkově svoji stávající životní situaci.

Poté číselně vyjádři jednotlivé oblasti. Můžeš si vytisknout dokument pdf a zakroužkovat číslo v jednotlivých řádcích.

Zároveň si u každé oblasti odpověz na dané otázky a pokud tě napadnou další, odpověz si na ně. 

 • zázemí/domov
  Jak se cítíš ohledně svého zázemí a domova? Cítíš naplnění? Jak se cítíš v prostředí, které tě obklopuje?
 • vztah k sobě
  Co si o sobě myslíš? Jak k sobě promlouváš? Jak se k sobě chováš?
 • vztahy s druhými lidmi
  Jak bys ohodnotil kvalitu svých blízkých vztahů? Jakým typem lidí se obklopuješ? Jaké jsou tvoje interakce s ostatními? Jaké vzorce se opakují ve tvých vztazích?
 • práce/kariéra
  Jsi spokojen se svou současnou prací/kariérou? Cítíš se ve své práci uznáván a oceňován? Jaké pocity v tobě vyvolává myšlenka na práci?
 • zdraví
  Jak je na tom tvoje fyzické zdraví? Jaký je tvůj současný vztah ke cvičení a stravování? Máš dostatek odpočinku a sebepéče. A jak duševní? Prozkoumej své emoce, nauč se je projevovat a tím jim lépe rozumět a zvládat je.
 • finance
  Jak se cítíš ohledně své finanční situace? Jaké jsou tvoje finanční cíle? Jaké jsou tvoje hodnoty a přesvědčení týkající se peněz? Máš pocit, že máš kontrolu nad svými financemi? Jaké pocity u tebe vyvolává myšlenka na peníze?
 • seberealizace
  Jaké jsou tvé sny? Jaké máš cíle a ambice? Jak se cítíš ve své současné práci/podnikání? Cítíš naplnění ve svém životě a v tom, co děláš? Máš pocit, že žiješ svůj život v souladu se svými hodnotami a touhami? Jaké pocity v tobě vyvolává myšlenka na tvůj osobní růst a rozvoj?

Co jednotlivá čísla vypovídají o tvém životě? Jaké pocity a emoce v tobě vyvolávají?

Co tvoje odpovědi na otázky v jednotlivých oblastech vypovídají o tvém životě? Jaké pocity a emoce v tobě vyvolávají?

Důležité je: PŘIJMOUT NYNÍ VŠE TAK, JAK JE. A je to v pořádku.

Zabývat se těmito otázkami je důležité, protože nám pomáhají lépe porozumět našim vlastním potřebám, hodnotám a touhám. Každá z těchto oblastí je klíčovou součástí našeho života a jejich pochopení a harmonizace může vést k většímu pocitu spokojenosti a naplnění.

Která oblast tvého života si zaslouží největší pozornost a péči? Vyber si ji. Ta oblast je tvé hlavní téma k řešení. Dej si osobní závazek vůči sobě samému, že svoji nevyhovující situaci chceš změnit.

Jaký může být tvůj další krok?

Poděkuj sobě za to, že jsi prošel/la těmito třemi dny. Že jsi sobě věnoval/a potřebný čas a prostor. A já děkuji tobě.

Otázka na tebe:

Kde se nachází tvůj pomyslný bod B? Tento bod nazveme ZÁMĚR nebo-li to, kam míříš. 

Nenazývám ho cílem, protože pokud se zaměříme pouze na cíl, na to, co chceme dosáhnout, opomíjíme krásu bytí, která nás čeká na cestě. 

Udělej si pohodlí, zavři si oči a zasni se. Dovol si unášet se na vlnách snění. Kam v životě směřuješ? Co vlastně doopravdy chceš? Po čem toužíš? Kde se vidíš? Co chceš zažívat a prožívat? Vydej se na objevnou cestu do svojí budoucnosti...  

 • Toužíš opravdu naplnit svůj životní záměr?
 • Dává ti smysl najít svůj smysl života a dosáhnout životního naplnění?
 • Chceš využít svůj potenciál na maximum? 

Už když jsi projevil/a zájem o stažení Mapy luxusního sebepoznání, navrhla jsem ti hlubší cestu sebepoznání v programu Od sebepřijetí k objevení ikigai. 

Vážím si tě za to, že jsi věnoval/a svůj čas sobě, a proto jsem se rozhodla ti nabídnout program za zvýhodněnou cenu ještě po dobu 24 hodin.

transformační on-line kurz

pro nalezení svého životního směru

Od sebepřijetí k objevení ikigai

Ověřený postup hluboké osobní proměny s pěstováním sebepřijetí a objevováním svého ikigai, přináší větší štěstí, motivaci a smysl pro směřování svého života.

 

Toto nově nabyté jasno dává možnost činit smysluplná rozhodnutí v souladu s tvými hodnotami a vášněmi.


Nyní ti odhalím tajemství, které stojí za tím, zda jsme úspěšní nebo neúspěšní

Jedna správná myšlenka je to, co člověk potřebuje, aby dosáhl úspěchu.

A každodenní konkrétní kroky po směru svého záměru s vírou v dosažení.

 

Touto mapou, kterou jsem ti věnovala, tvoje cesta začíná. Pokud se tak rozhodneš a pokud toužíš po vystoupení z nevyhovující životní situace. Volba je na tobě.

 

Věřím ti.

Tvoje zpětná vazba je pro mě důležitá

Na závěr tě chci požádat o vyplnění krátkého dotazníku - zpětnou vazbu na uplynulé 3 dny procesu Mapa luxusního sebepoznání. Je to pro mě velmi důležité. Děkuji.

Lucie Horenská

🌟 Vedu druhé k nejlepší verzi sama sebe, smysluplnému bytí, svobodě a bohatství.

🌟 Aplikuji moji intuici, empatii a vhledy k vytvoření konkrétních kroků, které klienta dovedou k dosažení jeho plného potenciálu.

🌟 Vytvářím bezpečný prostor a jsem expert na dodání naděje a odvahy do konkrétních akčních kroků.

Máš-li nějaké otázky či mi chceš něco napsat, tady je můj e-mail: [email protected]

DĚKUJI 🫶

kliknutím na tlačítko se dostaneš na úvodní stranu

kliknutím na tlačítko se dostaneš na DEN2