Japonské tajemství cílevědomého života tkví ve 4 krocích. Jaké to jsou?

V rušných ulicích Japonska, uprostřed klidné krajiny a rušných městských scenérií, se skrývá hluboký koncept, který uchvátil celý svět. A je tím ono japonské tajemství: IKIGAI. Ikigai znamená v překladu „důvod bytí“ nebo „smysl života“ a je to více než jen filozofická myšlenka. Vystihuje, jak žít hluboce naplňujícísmysluplnou existenci. Ikigai má kořeny v japonské kultuře a nabízí cestu k objevení vlastního smyslu života, která vede přes čtyři oblasti.

V našem rychlém světě plném nekonečných povinností a požadavků je snadné ztratit ze zřetele to, co nám skutečně přináší radost a naplnění. Mnozí z nás se každý den probudí, projdou běžným životem, a i když jim možná vnitřní hlas napovídá, že existuje v životě i něco víc, nevěnují tomu pozornost.

V tomto článku se ponoříme do tohoto japonského tajemství a odhalíme čtyři kroky, které vedou k uvědomění si vlastního Ikigai a hlubokého dopadu, který může mít na náš život.

V mém životě hraje Ikigai zásadní roli. Díky Ikigai jsem dokázala seskládat rozházené kostky mého života v jeden celek. Rozuměj – ze svého věčného chaosu jsem získala jasno. A díky tomu i klid.

Co je Ikigai?

IKIGAI vychází z japonské filozofie o hledání smyslu života. Základním prvkem IKIGAI je žít v harmonii sami se sebou, s okolím a s ostatními lidmi. IKIGAI vám může změnit život. Díky IKIGAI můžete žít déle, být zdravější, šťastnější, spokojenější a méně stresovaní. 

Čtyři pilíře Ikigai

CO MILUJEŠ

= vaše vášně a koníčky

Zamyslete se nad tím, co milujete, co vás dělá šťastnými. Ta činnost, u které nevnímáte čas. To, co vás naplňuje radostí. O čem si rádi povídáte, čemu rádi věnujete svůj čas, co děláte s vášní.

V ČEM VYNIKÁŠ

= vaše dovednosti a talenty

Teď se zamyslete nad tím, co vám jde, v čem jste dobří. Jaké jsou vaše silné stránky? Pokud je v sobě nevidíte, nebojte se zeptat svých přátel a známých.

CO SVĚT POTŘEBUJE

= věci, které podle vás mohou mít pozitivní dopad

Co podle vás osobně svět potřebuje?

ZA CO MŮŽEŠ DOSTAT ZAPLACENO

= vaše profese nebo povolání

Uvažujte nad tím, za co či za jakou svoji dovednost jste už v minulosti dostali zaplaceno. A také za co můžete dostat zaplaceno v budoucnu, i když nyní vám to peníze nevydělává. Můžete se také zamyslet nad tím, za co vy i další lidé platíte ostatním. Pokud váháte, zeptejte se několika lidí kolem sebe, zda by za danou věc či službu byli ochotni zaplatit, či nikoliv.

Ikigai znázorňujeme diagramem

Z diagramu Ikigai je jasně vidět, že když nepropojíme všechny čtyři oblasti, soulad nenajdeme.

Pojďme se na to podívat detailněji.

Spokojenost, ale chybí smysluplnost

Když vím, co miluji, v čem vynikám a za co dostanu zaplaceno, ale chybí co svět potřebuje, tak se dostávám do fáze uspokojení, ale postrádám smysluplnost a přichází pocit zbytečnosti.

Potěšení a naplnění, ale chybí peníze

Když vím, co miluji, v čem vynikám a co svět potřebuje, ale chybí za co dostanu zaplaceno, tak se dostávám do fáze potěšení a naplnění, ale chybí mi peníze.

Naplnění, finanční ohodnocení, ale nejistota

Když vím, co miluji, co svět potřebuje a za co dostanu zaplaceno, ale chybí v čem vynikám, tak se dostávám do fáze naplnění, vzrušení a uspokojení, ale cítím pocit nejistoty.

Pohodlné, ale hrozí pocit prázdnoty a vyhoření

Když vím, v čem vynikám, co svět potřebuje a za co dostanu zaplaceno, ale chybí to, co miluji, tak se dostávám do pohodlnosti, ale zažívám pocit prázdnoty a hrozí vyhoření.

IKIGAI = soulad

Když najdete ten správný bod, kde se tyto čtyři aspekty překrývají, objevíte své Ikigai. To je ta fáze, kdy jsou v souladu všechny čtyři aspekty – všechny čtyři výše zmíněné oblasti.

Proč byste se měli zajímat o nalezení svého Ikigai?

Když se na to podíváme celkově, tak průsečík čtyř zmíněných oblastí je vaše IKIGAI. Tedy průsečík toho, co milujete, v čem vynikáte, co svět potřebuje a za co dostanete zaplaceno. Znát vaše Ikigai znamená znát svůj životní směr.

Objevit své Ikigai není luxus, ale základní aspekt naplněného a smysluplného života. Ovlivňuje vaše zdraví, produktivitu, přínos pro společnost a odolnost tváří v tvář nepřízni osudu. Pochopením toho, co vás pohání na nejhlubší úrovni, můžete uvolnit svůj plný potenciál a vytvořit si život, který vám přinese radost a smysl.

Ale pojďme ještě více do hloubky. Proč se tedy zajímat o Ikigai?

Na to mám hned několik poznatků. Sepsala jsem je v bodech, pro lepší názornost. Pojďme na ně.


Jak by se ti žilo, kdybys byl/a ve větším klidu a pohodě a dovolil/a sis žít tak, jak si přeješ?

Získej právě teď on-line kurz Využij svůj potenciál na maximum.


Větší motivace

Když se probouzíte s jasným důvodem, proč existujete, jste přirozeně motivovanější a nadšenější do dalšího dne. To může pozitivně ovlivnit vaši produktivitu a úspěchy.

Zvýšená produktivita

Když vás baví to, co děláte, a je to v souladu s vašimi silnými stránkami, přirozeně se více angažujete a jste produktivnější. Tato zvýšená míra angažovanosti vede k větší kreativitě, inovacím a schopnosti řešit problémy. Lidé, kteří pracují v rámci svého Ikigai, mají tendenci ve svém úsilí vynikat.

Zdraví a pohoda

Když sladíte své každodenní činnosti se svým Ikigai, je pravděpodobnější, že se u vás sníží stres, zvýší se odolnost a zlepší se zdraví. Toto sladění přispívá k delšímu a šťastnějšímu životu. Navíc studie prokázaly, že lidé, kteří žijí se silným smyslem pro cíl, mají tendenci mít lepší fyzické i duševní zdraví.

Zvýšení odolnosti

Znalost svého Ikigai je vodítkem v těžkých chvílích a může vám může pomoci lépe zvládat životní výzvy. Když čelíte překážkám nebo neúspěchům, váš smysl pro cíl vám pomůže zůstat soustředěný, motivovaný a odolný. Je pravděpodobnější, že vytrváte v boji s výzvami, když chápete, proč děláte to, co děláte, a věříte v jeho důležitost. Když máte jasný smysl pro cíl, stávají se neúspěchy odrazovým můstkem k růstu.

Hlubší vztahy

Hlubší vztahy: Pochopení vašeho ikigai může vést k navázání smysluplnějších vztahů s ostatními lidmi, kteří sdílejí podobné hodnoty a vášně. Může vám také pomoci sladit vaše vztahy s vaším cílem.

Přínos pro společnost

Vaše Ikigai není jen o osobním naplnění, ale také o pozitivním vlivu na svět kolem vás. Když sladíte své vášně a silné stránky s potřebami společnosti, můžete smysluplně přispět své komunitě, ať už prací, dobrovolnictvím nebo jinými aktivitami. Tento smysl pro přínos přidává hodnotu jak vašemu životu, tak životu ostatních.

Jak já osobně vnímám IKIGAI

Pro mě je IKIGAI ŽIVOTNÍ STYL, ne metoda 🌟 IKIGAI k nám proniklo ve formě metody, zřejmě aby to pro nás bylo více uchopitelné. Jenže já Ikigai nevnímám jako metodu, ale jako životní styl. Čím dál tím více vnímám, že lidé nehledají nové metody a nástroje, ale touží naplno žítužívat si život. A tohle nám nezajistí žádná další metoda. Tohle naše přání nám zajistí životní styl, který si nastavíme. IKIGAI si mě zavolalo a já v něm objevila SVŮJ obrovský ŽIVOTNÍ SMYSL.

Co do vašeho života přinese poznání svého Ikigai?

Objevit své Ikigai je jako otevřít truhlu s pokladem naplnění a štěstí. A to fakt nepřeháním, ani neslibuju nemožné.

Ikigai do vašeho života přináší směr. Ikigai je jako kompas, který řídí vaše rozhodnutí a činy. Poskytuje jasný smysl pro orientaci v osobním i profesním životě.

Ikigai přináší vášeň. Protože když svůj život sladíte s tím, co milujete, budete se do všech svých aktivit pouštět s větším nadšením. A toto nadšení může být doslova nakažlivé pro ostatní.

Navíc, když se věnujete činnostem, které souvisejí s vaším Ikigai, často se dostanete do stavu „flow“, kdy čas jakoby letí a vy jste nejproduktivnější a nejkreativnější.

Ten pocit, že žijete v souladu se svým Ikigai, je neuvěřitelně naplňující. Dává vám hluboký pocit cílevědomosti a spokojenosti.

Vaše Ikigai často zahrnuje něco většího, než jste vy sami. Ať už svou prací, tvořivostí nebo zapojením se do dění ve společnosti, zanecháváte ve světě trvalý vliv.

Jako certifikovaný kouč Ikigai své klienty touto transformativní cestou provázím. A to různými formami. Individuální spoluprácí, skupinou, na workshopech, na pobytech. Je jen na vás, která forma si vás zavolá. Můžete si také projít sami kurzem, který jsem pro vás připravila.

Vydejte se na cestu za objevením svého Ikigai i vy. Získejte klíč k odemčení života plného smyslu, radosti a spokojenosti.

S láskou, radostí a úctou

Lucie Horenská

Jsem IKIGAI byznys mentor.

a expertka na rozstřelení mindsetu a seskládání nové identity.

Jsem máma dvou úžasných bytostí.

Mýma rukama prošlo více než 400 klientů. Mám odkoučováno téměř 1000 hodin

Moje motto:

„Tajemství šťastného a bohatého života je ukryto v našem každodenním bytí.“ 

Společně vytvoříme život a podnikání, které budeš MILOVAT.

V rámci IKIGAI aplikuji svoji intuici, empatii a vhledy k vytvoření konkrétních kroků, které vás dovedou k dosažení vašeho plného potenciálu.

IKIGAI s Lucií

Pro informace o IKIGAI s mými vhledy konkrétně pro vás klikněte ZDE.
V procesu IKIGAI vám sdělím intuitivní vhledy pro řešení vaší situace. Přijměte vhledy a získejte uvědomění a odvahu je implementovat. Tím dosáhnete naplnění hlubokého smyslu vašeho života.

Lucie vede druhé k nejlepší verzi sama sebe, smysluplnému bytí, svobodě a bohatství.  více o Lucii
Komentáře