PROGRAM HOJNOSTI

1. DEN

DNES se zaměříme

na vděčnost a poděkování

Vděčnost… nemusíte být v životě vděčni, ale pokud jste, velmi vám to obohacuje život. Pokud dáme vděčnosti svůj prostor, začneme ji rozvíjet, je prokázáno, že to má pozitivní vliv na naše zdraví.

Slovíčko děkuji má kouzelnou moc. Není to jen „slušnost“, ale je to slovíčko, kterým, pokud je to opravdu od srdce, boříme hranice a překážky a posunujeme se dál.

Je třeba si uvědomit vše, co máte. Být vděčný za vše, co máte. Ať už je to v oblasti financí, tak v oblasti profesní, tak v oblasti zdraví, partnerství, rodičovství, …

Poděkujte za vše, co máte. Že máte kde bydlet, že máte zaměstnání, že máte milovaného muže, že máte děti, zkrátka, co vy máte.

Teprve poté můžete přistoupit k tomu, že požádáte o víc.

Uvědomte si, že ve Vesmíru je hojnost pro všechny. Jen je třeba si ji k sobě přitáhnout.

Váš úkol pro dnešní den

Poděkujte za vše, co máte. Vyjádřete vděčnost.

Větší sílu tento úkol bude mít, pokud si vezmete tužku a papír (případně otevřete dokument v počítači) a výše uvedené si napíšete. Vyjádřete, za co jste vděční, za co děkujete.

Zaměřte svoji vděčnost na tyto oblasti:

  • láska k sobě samému
  • zdraví
  • vztahy partnerské
  • vztahy v rodině - k dětem, k rodičům
  • postavení ve společnosti - sociální role
  • pracovní život, kariéra
  • finanční zajištění
  • BONUS: svůj život

Rituál

Doporučuji si vnést do svého života takový rituál. 

Každý den ráno si stoupněte před zrcadlo a poděkujte za nový den, za to, co vše vás čeká, co vše můžete zažít. Usmějte se na sebe a můžete si říct svoje afirmace. 

Večer opět za prožitý a uplynulý den poděkujte. I za takový, který se vám právě nepovedl nebo na který úplně nechcete vzpomínat. Věřte, že i tento den vás obohatil, i když to možná hned nevidíte, projeví se časem.

Vneste do svého života poděkování a vděčnost.

AFIRMACE pro dnešní den

Co jsou afirmace? 

Afirmace jsou vnitřně vyslovené myšlenky, touhy a přesvědčení, kterými měníme chod událostí ve svůj prospěch či neprospěch.

Afirmace vyslovujte nejlépe nahlas. Pokud to není možné, můžete i v duchu. A vyslovujte je několikrát za den, zkrátka kdykoliv si na ně vzpomenete.

Pozitivní afirmace jsou jednou z nejčastěji používaných technik, jak účinně programovat podvědomí a utvářet pozitivní myšlenky. Jedná se o pozitivní tvrzení, která by měla ve vás vyvolávat příjemné pocity. 

OPAKUJTE (kdykoliv během dne)

Jsem vděčný/á za to, že jsem.

Jsem vděčný/á za to, že jsem právě teď a tady.

Jsem vděčný/á za svůj život.

Jsem jedinečný/á.

Jsem vděčný/á za vše, co v životě mám.

Jsem vděčný/á za svoje postavení ve společnosti.

Jsem vděčný/á za všechny lidi, které jsem v životě potkal/a.

Děkuji svým rodičům, že mě vychovali a starali se o mě.

Děkuji svým učitelům za vše, co mě naučili.

Děkuji za všechny informace, které jsem načerpal/a a vnesl/a do svého života.

Děkuji.