PROGRAM HOJNOSTI

2. DEN

DNES 

začneme pracovat na tom, aby hojnost vstoupila do vašeho života

Základem je víra.

Víra v to, že hojnost je pro všechny, tedy i pro vás.

Vesmír, či říkejte tomu, jak chcete, třeba Bůh, Anděl, … má dostatek hojnosti pro všechny.

Váš úkol pro dnešní den

Vše je o nastavení v naší hlavě. Zkrátka a dobře, uvěřte tomu. Jak budete myslet, jak budete přemýšlet, co budete vysílat ze své mysli, to vše má vliv na váš život.

Když uvěříte, že hojnost je tu pro vás, že vy budete žít život v hojnosti, tak také budete. Věřte tomu a také se dle toho chovejte. Také si to představujte, jako by to už bylo. 

Třeba, chcete nový dům? Tak si představte, jak vypadá, jak třeba sedíte v křesle v tom domě.

Prostě prožívejte vše tak, jako by to už bylo. A v přítomném čase. 

Zase ten příklad s domem:  Mám nový dům, ve kterém bydlím se svou rodinou, mám v něm svou pracovnu, je u něj zahrada, o které jsem vždy snila a podobně. 

Tak tedy: začněte pracovat se svou myslí. Aby uvěřila všemu, co ji svými myšlenkami podsouváte.

AFIRMACE pro dnešní den

Já jsem.

Já jsem jedinečná bytost ve Vesmíru.

Já mám svoje místo ve Vesmíru.

Vesmír o mně ví.

Co do vesmíru vyšlu, to mi Vesmír vrátí.

(pozor, funguje i v negativním slova smyslu)

Věřím.

Věřím, že to, že jsem na tomto světě, má svůj smysl.

Věřím, že tady na zemi v tomto životě mám své poslání.

Věřím sám sobě/sama sobě.

Věřím, že ve Vesmíru je hojnosti pro všechny.

Věřím, že i já si zasloužím hojnost ve svém životě.

Věřím, že mohu mít vše, co chci.

Věřím, že se mi splní moje přání a sny.

Věřím.