SEBEPOZNÁNÍ

A SEBEREALIZACE

Objevila jsem tajemství, které vede k cestě za lepším životem...

...tím tajemstvím je sebepoznání a potřeba vlastní seberealizace. 

6 týdenní on-line kurz s mojí osobní péčí, podporou a vedením

6 týdenní on-line kurz, který absolvujete sami, svým tempem, bez mého vedení a podpory