PROGRAM HOJNOSTI

7. DEN

DNES závěrečný

shrnuje celý program hojnosti, všech předešlých šest dní

Jsem vděčný/á za vše, co v životě mám. Projevte svoji vděčnost. Poté za vše, co máte, co se vám stalo, co jste prožili, poděkujte.

Nyní je čas se posunout dál. Získat víc. Přilákat do svého života víc.

Věřím, že hojnosti je ve Vesmíru dostatek pro všechny, tedy i pro mě. Uvěřte tomu, prostě je to tak.

Vím, že bohatství není špatné, že bohatí lidé nejsou špatní. Oprostěte se od limitujících myšlenek v souvislosti s bohatstvím a bohatými lidmi.

Vytěsněte ze svého života strach. Přestaňte věnovat svou pozornost negativním věcem, negativním zprávám, neúčastněte se hovorů na téma, co vše je špatně a jak špatně se nám lidem vede a tak podobně.

Nalaďte se na pozitivní vlnu.

Představte si sami sebe, jak jste zdraví, šťastní, spokojení, bydlíte ve vysněném domě, máte práci, kterou jste si vždycky přáli, jedete ve svém vysněném Ferrari a tak podobně. Dovolte si snít. Jako malé děti, bez zábran, bez jakéhokoliv omezení, aniž by vám to přišlo reálné či nereálné, prostě mějte své sny. Sněte v přítomnosti, jako by už to teď byla pravda. A udělejte něco pro to, aby se vám splnily a nezůstaly pohřbeny ve vaší hlavě.

AFIRMACE pro dnešní den

Jsem vděčný/á za to, že jsem.

Jsem vděčný/á za to, že jsem právě teď a tady.

Jsem vděčný/á za svůj život.

Jsem jedinečný/á.

Jsem vděčný/á za vše, co v životě mám.

Jsem vděčný/á za svoje postavení ve společnosti.

Jsem vděčný/á za všechny lidi, které jsem v životě potkal/a.

Děkuji svým rodičům, že mě vychovali a starali se o mně.

Děkuji svým učitelům za vše, co mě naučili.

Děkuji za všechny, kteří mi vstoupili do života a nějakým způsobem ho ovlivnily.

Děkuji za všechny informace, které jsem načerpal/a a vnesl/a do svého života.

Já jsem.

Já jsem jedinečná bytost ve Vesmíru.

Já mám svoje místo ve Vesmíru.

Vesmír o mně ví.

Co do vesmíru vyšlu, to mi Vesmír vrátí.

Věřím.

Věřím, že to, že jsem na tomto světě, má svůj smysl.

Věřím, že tady na zemi v tomto životě mám své poslání.

Věřím sám sobě/sama sobě.

Věřím, že ve Vesmíru je hojnosti pro všechny.

Věřím, že i já si zasloužím hojnost ve svém životě.

Věřím, že mohu mít vše, co chci.

Věřím, že se mi splní moje přání a sny.

Věřím.

Já jsem jedinečný/á.

Já si zasloužím vše dobré.

Vím, že hojnosti je tu dostatek pro všechny.

Já si zasloužím hojnost ve svém životě.

Já jsem připravena vnést do svého života hojnost.

Otevírám se a nechám vstupovat hojnost do svého života.

Moje mysl je otevřená a přijímá moje pozitivní myšlenky.

Já jsem jedinečný/á.

Jsem skvělý/á.

Jsem úspěšný/á.

Vše, do čeho se pustím, se mi daří.

Jsem zdravá.

Zasloužím si lásku.

Zasloužím si život ve zdraví, lásce a hojnosti.

Obohacuji svůj život ve všech oblastech. 

Oblasti mého života jsou v harmonii.

Moje vnitřní já je v souladu s krásami života a obklopeno hojností.

Žiji život v hojnosti.

Jsem šťastný/á.

Jsem spokojený/á.

Cítím se naplněný/á.

Vím, že hojnost je tu pro mě a já ji nechávám plně vstupovat do svého života.