IKIGAI

workshop pro firmy

Jsem ráda, že vám mohu představit mimořádnou příležitost, která může způsobit revoluci v kultuře vaší společnosti a povede k nebývalému úspěchu.

 

Jako intuitivní Ikigai kouč přináším jedinečnou kombinaci odborných znalostí v oblasti osobního rozvoje a hluboké moudrosti Ikigai, abych umožnila členům vašeho týmu objevitprojevit jejich skutečný plný potenciál.

Lucie Horenská - intuitivní ikigai kouč

🔹 Jsem certifikovanou Ikigai koučkou metodikou ikigai USP.

🔹 Čerpám ze svých dlouholetých zkušeností v oblasti koučování, osobního rozvoje a ze svého nadšení pro japonskou filozofii Ikigai.

🔹 Vím, jak obrovský dopad může mít smysl pro účel na jednotlivce i celou organizaci.

🔹 Prostřednictvím tohoto workshopu vám umožním prozkoumat vaše nejhlubší touhy a sladit vaše jednání s vaším pravým já. Zažehneme kolektivní Ikigai ve vašem týmu, podpoříme smysl pro jednotu, vášeň a oddanost vizi vaší organizace.

Co je Ikigai?

Ikigai je hluboký koncept, který pochází z japonské Okinawy - oblasti proslulé dlouhověkostí svých obyvatel. Ve své podstatě Ikigai představuje průsečík čtyř klíčových oblastí: vaší vášně, silných stránek, potřebou světa a ohodnocením. Objevit své Ikigai znamená najít ten správný bod, kde se tyto aspekty harmonicky sladí a zažehnou ve vás pocit hlubokého smyslu a radosti z každodenního života.

Proč si vybrat právě tento workshop?

V dnešním rychle se rozvíjejícím podnikatelském prostředí se angažovanost a udržení zaměstnanců staly rozhodujícími faktory pro dosažení udržitelného úspěchu. Workshop Ikigai pro firmy je transformační zážitek určený ke kultivaci kultury zaměřené na cíl, který bude vaší organizaci prospěšný mnoha způsoby:

 

Zvýšená angažovanost zaměstnanců: Díky tomu, že svým zaměstnancům pomůžete propojit se s jejich individuálními Ikigai, budou se cítit více angažovaní a nadšení pro svou roli, což povede k vyšší produktivitě a kreativitě.

 

Větší spokojenost s prací: Objevení jejich účelu ve firmě umožňuje zaměstnancům najít ve své práci smysl a naplnění, což snižuje vyhoření a podporuje pozitivní pracovní prostředí.

 

Silnější soudržnost týmu: Společné hodnoty a kolektivní smysl pro účel vytvářejí mezi členy týmu silný pocit kamarádství a jednoty, což vede k lepší spolupráci a týmové práci.

 

Přilákání a udržení talentů: Kultura založená na účelu přitahuje špičkové talenty, kteří vyhledávají organizace, jež jsou v souladu s jejich hodnotami, což snižuje fluktuaci a zajišťuje dlouhodobou loajalitu zaměstnanců.

 

Odolné vedení: Vedoucí pracovníci, kteří se hlásí ke svému Ikigai, jsou lépe vybaveni k tomu, aby své týmy vedli k překonávání výzev s odolností, přizpůsobivostí a jasnou vizí.

Rezervujte si workshop pro vaši společnost

Pokud jste připraveni proměnit svou organizaci v účelově řízenou sílu, je tento workshop katalyzátorem, který jste hledali. Uvolněte kolektivní Ikigai svého týmu a buďte svědky pozoruhodného dopadu na produktivitu, spolupráci a spokojenost zaměstnanců.

 

Pojďme společně vytvořit prostředí, ve kterém je každý jednotlivec motivován vydávat ze sebe to nejlepší, zažívat uspokojení ze své prácepřispívat k pozoruhodnému růstu vaší společnosti.

Pro koho je workshop určený?

Doporučuji projít Ikigai workshopem všem členům vaší společnosti. Jak zaměstnancům, tak členům managementu. Nechám na vašem uvážení, zda vytvořit společnou skupinu nebo skupinu pro zaměstnance a členy managementu zvlášť.

Jak konkrétně workshop probíhá a jeho cena

Ikigai workshop pro firmy trvá 3,5 hodiny. 3x 50 minut, 3x 10 minut přestávka, 30 minut závěrečná diskuze. 

 

Během workshopu vám Ikigai detailněji představím. Rozebereme si všechny oblasti. Každý pro sebe si odpoví na položené otázky týkající se jeho osoby a na závěr si vytvoří Ikigai diagram.  

 

Cena za tento workshop je: 17 900,- Kč. Počet účastníků není limitován. Doporučuji však skupinu max 25 účastníků.

Z důvodu co největší efektivity si velmi zakládám na individuálním přístupu, proto je otevřen prostor pro komunikaci o konkrétních podmínkách pro vaši společnost.

Kontakt na mě

Lucie Horenská, DiS.

 

tel.: 724 035 691

e-mail: [email protected]

Pojďme si domluvit konkrétní termín.